Obszary chronione województwa podkarpackiego - mapa (2008)

Obszary chronione województwa podkarpackiego - mapa (2008)

Województwo podkarpackie, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie. Zachowały się tu pasma dzikich gór i puszcze, w których żyją niedźwiedzie, wilki jelenie oraz żubry. W regionie występuje wiele cennych gatunków roślin. W Polsce w warunkach naturalnych niektóre rosną tylko tutaj. Podkarpacka przyroda jest niezwykła przez cały rok. Warto zobaczyć niesamowite krajobrazy, poznać osobliwości fauny i flory, interesujące dzieła przyrody nieożywionej i uczestniczyć w fascynujących spektaklach natury. Mapa ta bardzo przejrzyście pokazuje różnorodne miejsca i atrakcje mogące zainteresować każdego wędrowca.

Image