Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim (2011)

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim (2011)

W krajobrazie Podkarpacia ogrody dworskie wzbudzają duże emocje historyczne, sentymentalne i przyrodnicze. Widziane są zarówno przez pryzmat dobrze zachowanych ogrodów rezydencjonalnych (np. Łańcut, Krasiczyn) jak też zaniedbanych lub zniszczonych w wielu miastach i wsiach. Niniejsze opracowanie przypomina najczęstsze zagadnienia związane z pielęgnacją drzew i ogrodów oraz opisuje błędy często popełniane w sztuce ogrodowej. Mamy nadzieję, iż przyczyni się ono do ochrony ogrodów, racjonalnej gospodarki i właściwego ich urządzania, a także do ochrony drzew, zarówno rodzimych jak i obcego pochodzenia.

Image