Podkarpackie ogrody historyczne - DVD (2007)

Podkarpackie ogrody historyczne - DVD (2007)

Niedocenionym bogactwem przyrodniczym Podkarpacia są ogrody i parki otaczające dwory, pałace i zamki. Badania przeprowadzone przez prof. Jerzego Pióreckiego wykazały, że na terenie województwa podkarpackiego istnieją ślady 700 założeń dworsko-ogrodowych. Po II wojnie światowej wiele z nich uległo zniszczeniu. Te, które ocalały muszą być chronione na równi z parkami narodowymi, rezerwatami, czy też obszarami NATURA 2000. Przez wieki zgromadzono w nich wiele cennych drzew i krzewów rodzimego i obcego pochodzenia.

Image