Podkarpackie Produkty Tradycyjne (2007)

Podkarpackie Produkty Tradycyjne (2007)

W krajach Unii Europejskiej jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów. Systemem ochrony objęte są oryginalne produkty rolne oraz żywność regionalna, charakterystyczna ze względu na miejsce powstania i tradycyjny sposób wytwarzania. Podkarpacie ma walory, dzięki którym turystyka powinna stać się jego głównym atutem. Jednak nie wystarczy eksponować tylko wiekowe zabytki, piękną przyrodę czy bazę noclegowo-gastronomiczną dla turystów. Warto również prezentować produkty regionalne, bo przecież one także świadczą o przeszłości regionu, obrazują też przywiązanie do tradycji. Opracowanie zawiera mapę.

Image