Potrawy regionalne z gminy Haczów i przygranicznego regionu Słowacji (2010)

Potrawy regionalne z gminy Haczów i przygranicznego regionu Słowacji (2010)

Książka tradycyjnej kuchni regionalnej Gminy Haczów i regionu przygranicznego Słowacji zrodziła się z potrzeby podzielenia się dorobkiem, bogactwem, różnorodnością i odmiennością potraw reprezentujących obydwa regiony. Każdy z nich posiada odrębną tożsamość, przywiązanie do tradycji, kultury, własnych obyczajów, muzyki ludowej, gwary, strojów i potraw. Głównym celem wydania powyższej publikacji jest promowanie walorów miejscowej kuchni, wywodzącej się z bogatych doświadczeń historycznych i religijnych regionu przygranicznego Polski i Słowacji.

Image