Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej (2007)

Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej (2007)

Praca zbiorowa poświęcona m.in. współpracy polsko-ukraińskiej w sferze turystyki. Poruszane tematy dotyczą promocji turystycznej, jakości usług turystycznych, certyfikacji, produktów lokalnych, przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących na bazie rozwoju zrównoważonego, a także atrakcji ukraińskich Karpat.

Image