Zielone Podkarpacie – przewodnik przyrodniczo krajoznawczy (2008)

Zielone Podkarpacie – przewodnik przyrodniczo krajoznawczy (2008)

Niewiele jest regionów w Europie, które pod względem różnorodności krajobrazu oraz bogactwa flory i fauny mogą się równać z województwem podkarpackim. Jedyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich, dzikie puszcze, w których żyją wielkie ssaki drapieżne i roślinożerne, liczne ostoje ptactwa, malownicze przełomy rzek, skupiska skalnych ostańców, wielobarwne łąki zachwycają przyrodników i turystów.

Image