POWER dla nowych możliwości

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”wdraża model wsparcia „POWER dla nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI MODELU: 01.11.2022 - 30.04.2023

OBSZAR REALIZACJI MODELU: województwo podkarpackie

CEL MODELU: Celem realizacji modelu jest objęcie wsparciem osoby dorosłe powyżej 18 roku życia korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

FORMY WSPARCIA W RAMACH MODELU:

  • DIAGNOZA POTRZEB
  • WSPARCIE EDUKACYJNE W ZAKRESIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
  • WSPARCIE UCZESTNIKÓW W NAUCE JĘZYKA POLSKIEGO
  • WALIDACJA ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI
  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  • PORADNICTWO PRAWNE
  • DORADZTWO ZAWODOWE
  • WSPARCIE ASYSTENTA MIĘDZYKULTUROWEGO

 Wartość grantu: 416844,75 PLN

 Wkład ze środków europejskich wynosi: 393042,91 PLN

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service