Zatrudnij Siebie

NAZWA PROGRAMU:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI:
01.08.2016 - 30.06.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:
4 948 726,00 PLN, w tym dofinansowanie 4 820 868,33 PLN

OBSZAR PROJEKTU:
województwo podkarpackie

CELE PROJEKTU:
zwiększenie poziomu samozatrudnienia i zatrudnienia w grupie 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

 

pobrane.png