Oferta

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oferuje usługi okołobiznesowe, których odbiorcami są:

Instytucje społeczne

Instytucje społeczne

Stowarzyszenie aktywnie wspiera instytucje zorientowane na działalność społeczną i szkoleniową, jak np. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, samorządy oraz przedsiębiorstwa, których celem jest ogólny wzrost poziomu zatrudnienia i kształtowanie zasobów ludzkich. W ramach tej kategorii usług oferujemy Państwu opracowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych programów pomocowych o charakterze społecznym, a także kompleksowe wsparcie merytoryczne w trakcie jego realizacji.


Zakres usług na rzecz instytucji społecznych:

  • Doradztwo w wyborze właściwego dla określonej grupy beneficjentów programu o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  • Opracowanie szczegółowej koncepcji projektu wraz z projekcją budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
  • Wsparcie podczas poszukiwania partnerów,
  • Opracowanie wniosku aplikacyjnego,
  • Prowadzenie rozliczeń wydatków w ramach realizowanego projektu,
  • Realizacja modułów szkoleniowych i doradczych w ramach prowadzonych projektów.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service