Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwom pragnącym skutecznie konkurować oraz budować pozycję kreatora innowacji na rynku, oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez Klienta elementy procesu aplikowania o środki zewnętrzne na finansowanie dużych inwestycji rozwojowych. Nasze wsparcie oferujemy podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Oferujemy także kompleksowe doradztwo związane z pozyskiwaniem pożyczek i kredytów.
Katalog usług na rzecz przedsiębiorstw:
Pozyskiwanie funduszy unijnych

Przedsiębiorstwom pragnącym skutecznie konkurować oraz budować pozycję konkurencyjną na rynku, proponujemy usługi obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez Klienta elementy aplikowania o środki unijne na finansowanie inwestycji rozwojowych. Zapraszamy zarówno Przedsiębiorców którzy już zdefiniowali źródło finansowania swoich pomysłów jak również Przedsiębiorców którzy dopiero poszukują źródeł finansowania. Nasze wsparcie oferujemy podczas doradztwa a następnie przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć w m.in. ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości.