Polsko-słowacka grupa ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej

NAZWA PROGRAMU:
Wspólny Fundusz Małych Projektów - Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002/2003
 
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA: 
Wspólny Fundusz Małych Projektów - Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002/2003
 
OKRES REALIZACJI:
grudzień 2004 – lipiec 2005
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:
60 000,00 PLN
 
CELE PROJEKTU:
  • stworzenie warunków do wymiany informacji miast Rzeszów i Michalovce oraz okolicznych miejscowości;
  • współpraca ekspertów z Polski i Słowacji.
 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Stowarzyszenie "Pro Carpathia" występowało w roli partnera krajowego lidera projektu - Urzędu Miasta Rzeszowa. Partnerem zagranicznym w tym projekcie było Regionálne združenie turizmu Zemplín. Efektem wspomnianej współpracy jest przygotowana i wykonana prezentacja multimedialna oraz portal internetowy, promujący oba regiony. W przyszłości planuje się jego rozszerzenie o partnerów ukraińskich z terenu Euroregionu Karpackiego oraz partnerów niemieckich.
 

 

                                                                                                        sekp_1.jpg     eu-flag.gif

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service