Sacrum i Profanum w Drewnie

NAZWA PROGRAMU:
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego
 
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA: 
współfinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014
 
OKRES REALIZACJI:
01.02.2015 – 30.04.2016
 
PARTNERZY PROJEKTU:
Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Partner zagraniczny: Muzeum Zachodniego Telemarku, Norwegia
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:
900 661,00 PLN
 
Na terenie Podkarpacia architektura drewniana i sakralna stanowiła jeszcze do niedawna integralne tło krajobrazu. Jednak na skutek działań wojennych, późniejszej akcji przesiedleńczej oraz postępującego procesu zagospodarowania tego obszaru bez związku z dotychczasową tradycją – zaczyna ona sukcesywnie zanikać. Krajobraz Podkarpacia już niemal pozbawiony jest dawnej świeckiej architektury drewnianej, a sakralna pozbawiona jest należytej ochrony, co dotyczy gównie powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Z roku na rok znikają najstarsze chałupy drewniane, a miejsca po nich wypełniają się nowymi budynkami, które nie nawiązują do tradycji regionu. Opisywane problemy umniejszają atrakcyjność regionu, co przyczynia się do zacierania śladów dziedzictwa kulturowego. Aby ochronić to dziedzictwo niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie.
 
GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 
  • Badania terenowe dot. architektury drewnianej świeckiej na Podkarpaciu i opracowanie wzorców form współczesnej architektury (IV.2015 - I.2016; Podkarpacie);
  • Wizyta studyjna do Norwegii dla przedstawicieli środowiska konserwatorów, pracowników naukowych oraz służb ochrony zabytków, zwycięzcy konkursu fotograficznego, Zespołu Projektowego (IX. – XI.2015) oraz opracowanie przez Eksperta z Norwegii skryptu dobrych praktyk (X.2015 - I.2016;Telemark)
  • Wizyta studyjna w Polsce z udziałem ekspertów z Norwegii, połączona z Ogólnopolskim Obozem Konserwatorskim (VI.- IX. 2015;Podkarpackie);
  • Ogólnopolski Obóz Konserwatorski (VI.- IX. 2015; Podkarpacie: powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski
  • Opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert (5 pakietów) (V.2015 - II.2016; Rzeszów);
  • Wydanie 8 nr „Skarbów Podkarpackich” (II.2015 - IV.2016;Rzeszów);
  • Mapa „Szlak architektury
 

sacprof.jpgsacrum_krzywe.jpg
 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service