Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny

Czasopismo wydawane jest w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne

Karpacki Przegląd Społeczno - Kulturalny 2 (46) 2022

Karpacki Przegląd Społeczno - Kulturalny 2 (46) 2022

W tym numerze:

Tu się wszystko zaczęło
Rozmowa ze Zdzisławem Błachutem z Ochotnicy Górnej
inicjatorem powołania „Szlaku Kultury Wołoskiej”

dr Agnieszka Pieniążek
Produkty karpackie, ich wytwórcy oraz
instytucjeotoczenia. Najważniejsze wnioski

Adam Szary
Wschodniokarpacki walor szaty roślinnej
w Bieszczadach

Wizja Wołochów – prostych pasterzy chodzących
po miejscach zapomnianych przez Boga i ludzi,
jest wizją niepełną

Rozmowa z prof. dr. hab. Grzegorzem Jaworem – zastępcą
Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Grażyna Stojak
Baligrodzka Cerkiew Zaśnięcia NPM w świetle
konserwatorskich zapisków

Justyna Warecka
Dźwięki i smaki wołoskiego świata

Lidia Widak
Karpackie Inicjatywy Lokalne – edycja 2022

Ewelina Nycz
Analiza potencjału obiektów noclegowych
województwa podkarpackiego, małopolskiego
oraz śląskiego w latach 2020-2021

Andrzej Potocki
Jak cadykowie z Leska zdominowali Galicję

Jozef Jurčišin
Drogi takie prowadzą do niekłopotliwego
życia ludzi

Michał Smetanka – propagator muzycznego
dziedzictwa Karpat

Zbigniew Maj
Moczary miejsce przeklęte

 

Pobierz Karpacki Przegląd Społeczno - Kulturalny 

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service