Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Karpacki Szlak Wina

Karpacki Szlak Wina

Karpacki Szlak Wina w obecnym ujęciu to porozumienie 29 winnic z Polski i Słowacji, których właściciele wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa (Operatora Szlaku) zdecydowali się na stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Jest to zarówno produkt w ujęciu turystyki kulturowej, turystyki w duchu slow life jak i enoturystyki. Zapoczątkowana w roku 2017 inicjatywa uzyskała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020). Projekt objął nie tylko przygotowanie grupy winiarzy do funkcjonowania na szlaku, ale także promocję oraz zbudowanie sieci współpracy z branżą gastronomiczną, gestorami oraz informacją turystyczną. Należy przy tym podkreślić, że jest to pierwszy etap rozwoju Szlaku, który systematycznie będzie się poszerzał, zarówno poprzez włączanie kolejnych winnic jak i podmiotów zainteresowanych we wspólnym budowaniu marki turystycznej Karpackiego Szlaku Wina.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service