Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego, zorganizowanych w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Podczas warsztatów odbyła się prezentacja regionalnych motywów zdobniczych charakterystycznych dla Karpat (pogranicze polsko-ukraińskie). Omówione zostały również funkcje i wykorzystywane materiały.

 

Więcej informacji o projekcie: https://kulturakarpat.eu/o-projekcie-...

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service