Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Ochrona przyrody w Magurskim Parku Narodowym

Ochrona przyrody w Magurskim Parku Narodowym

Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują blisko 1% powierzchni kraju. Wśród parków górskich znajduję się Magurski Park Narodowy, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1995 roku.

Magurski Park Narodowy chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy. Na jego terenie wyróżnić można dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolnego. W parku występuje prawie 800 gatunków roślin i prawie 200 gatunków zwierząt (nie licząc owadów). Wśród roślin 59 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, 11 częściową, a 12 wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Film powstał w ramach projektu "Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie: 
https://www.zielonepodkarpacie.pl/o-p...

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service