Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Odmiany winorośli uprawiane w polskich Karpatach z uwzględnieniem win lodowych

Odmiany winorośli uprawiane w polskich Karpatach z uwzględnieniem win lodowych

Odmiany winorośli uprawiane w polskich Karpatach i produkowane z nich wino z uwzględnieniem win lodowych - wykład, Wojciech Bosak

Projekt „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” finansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Realizowany jest w partnerstwie przez: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty - Ukraina” oraz Winogradowską Radę Rejonową.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service