Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Tradycje pasterskie na pograniczu polsko- ukraińskim

Tradycje pasterskie na pograniczu polsko- ukraińskim

Film promujący folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie). Głównym tematem filmu są uroczystości związane z wyjściem pasterzy ze stadami owiec na wypas (redyk wiosenny) oraz powrotem z wypasu. Film ma charakter poznawczy (wyjaśnienia historię i znaczenie obrzędów i uroczystości związanych z wypędzaniem owiec na hale i powrotem z wypasu) oraz popularyzacyjny (prezentacja tradycji, codziennego życia pasterzy).

Film powstał w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: https://kulturakarpat.eu/o-projekcie-...

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service