plenfrdeitskesuk

Materiały dydaktyczne

Poniższe materiały wydawane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne

Bioróżnorodność Karpat Wschodnich. Gra dydaktyczna

Bioróżnorodność Karpat Wschodnich. Gra dydaktyczna

Strategia gry oparta jest na koncepcji planszowej, połączonej z kartami typowych siedlisk oraz strategicznie ważnych gatunków: unikatowych, chronionych, "naturowych, a także tych szczególnie istotnych dla karpackich ekosystemów. Gra składa się z następujących części: 1 plansza graficzna, 54 pionki (gatunki fauny), 64 karty roślinne (gatunki flory), 26 kart siedliskowych oraz 20 żetonów.

Niniejsza gra rozwija nstępujące umiejętności:

-zapoznanie się z florą, fauną i całymi ekosystemami Karpat w układzie piętrowym;
- zapamiętywanie preferencji glebowych i klimatycznych u poszczególnych roślin;
- odnotowanie powiązań między gatunkami roślin i zwierząt, a siedliskami;
- zwórcenie uwagi na wybrane elementy najcenniejszych zasobów karpackiej przyrody;
- myślenie strategiczne w kontekście ekologicznych powiązań i procesów

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service