plenfrdeitskesuk

Produkty regionalne a rozwój regionu karpackiego - konferencja

25 lipca 2022 roku w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Produkty regionalne a rozwój regionu karpackiego”, zorganizowana wspólnie przez nasze Stowarzyszenie oraz European Conservatives and Reformists Party. Konferencja poświęcona była prezentacji wyników raportu nt. produktów karpackich ich wytwórców oraz instytucji otoczenia oraz możliwościom, jakie daje promocja szeroko rozumianych produktów regionalnych.
 
Konferencję otworzył Pan Tomasz Poręba - Poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił o istocie i roli Strategii Karpackiej.
Pani dr Agnieszka Pieniążek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” dokonała prezentacji raportu nt. produktach karpackich. Omówiła główne cele badania oraz obszar, który im podlegał. Przedstawione zostały metody badawcze oraz najwazniejsze wyniki. Jako najważniejsze rekomendacje wskazano m.in.: stworzenie rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia producentów produktów lokalnych i regionalnych, czy stworzenie rejestru regionalnych i lokalnych produktów niespożywczych i promocja już istniejących rejestrów, stworzenie systemu certyfikacji produktów nieżywnościowych, z uwzględnieniem już istniejących systemów, sieciowanie producentów oraz wiele innych.
 
W ramach I panelu dyskusyjnego zaproszeni goście rozmawiali o znaczeniu produktów regionalnych i lokalnych dla regionu. Wśród prelegentów znaleźli się Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Halyna Lytvyn - Członkini Zarządu Zrzeszenia Samorządów Euroregion Karpaty „Ukraina”, Pan Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Piotr Kohut, baca, Członek Zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne, Członek prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan, Oddział Górali Śląskich, Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie oraz Centrum Pasterskie w Koniakowie oraz Pan Wojciech Dziąbek - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 
W przerwie konferencji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Tomasz Poręba - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pana Władysława Ortyla - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani dr Agnieszki Pieniążek, którzy zaznaczyli mediom istotę funkcjonowania produktów lokalnych w wymiarze promocyjnym i gospodarczym obszaru karpackiego.
 
W II panelu dyskusyjnym, dotyczącym systemów i narzędzi wsparcia producentów produktów regionalnych i lokalnych udział wzięli: Pan Leszek Richter - Regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny”, Pan Andrzej Gąsienica-Makowski - Prezes Zarządu Towarzystwa Produktu Górskiego, Pa Jarosław Buczek - baca, wytwórca serów wołoskich, znawca rękodzieła, Pan dr Jacek Szklarek - Prezes i założyciel polskiego Slow Foodu i jego Przewodniczący w Europie Środkowej, Pan Krzysztof Staszewski - Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Pani Ewelina Nycz - Politechnika Rzeszowska, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Goście dyskutowali na temat rozwiązań sprzyjających wsparciu produktów i producentów regionalnych, o braku narzędzi wspierających, o problemach z kontynuowaniem tradycji lokalnych przez młode pokolenia oraz możliwościach wsparcia produktów z obszaru karpackiego.
 
Wśród osób biorących udział w wydarzeniu znaleźli się goście z trzech województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, wśród których obecni byli posłowie, przedstawiciele sejmików wojewódzkich, dyrektorzy departamentów, kierownicy, przedstawiciele innych instytucji publicznych, miast i gmin z obszaru karpackiego, organizacje turystyczne, Lokalne Grupy Działania, gestorzy turystyki, przedsiębiorcy.
 
Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do podejmowania wielu działań sprzyjających rozwojowi Karpat oraz promocji lokalnego dziedzictwa oraz zaowocuje ponadregionalną współpracą.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service