Szkolenia dla rzeszowskich organizacji - lipiec 2024

Drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych w Rzeszowie! 🌟

Serdecznie zapraszamy na serię szkoleń, które odbędą się w lipcu 2024 roku.

Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych aspektów działalności organizacji pozarządowych:

 1. Przygotowanie ofert realizacji zadań publicznych

  • Data: 15.07.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów)
  • Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/wbgU2ktKBWCjskWV8
  • Dla kogo? Pzrede wszystkim dla organizacji działających krócej niż 2 lata (tj. zarejestrowanych po 01.01.2022 r.)

 2. Zarządzanie projektem - cz. I.

Szkolenia są dedykowane dla wszystkich przedstawicieli rzeszowskich NGO, zarówno tych dopiero zaczynających swoją przygodę, jak i tych z wieloletnim doświadczeniem.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Rejestracja trwa do 28 czerwca 2024 r. 

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

si

 

Heritage Innovators Day

Heritage Innovators Day 2024 to jedyne w Polsce, międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest podnoszenie jakości naszego otoczenia i pobudzanie kreatywności w jego kształtowaniu.
 
📅 Data: 11 czerwca 2024 r.
🕒 Godzina: 10:00 – 17:00
📍 Miejsce: Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Politechniki Rzeszowskiej i online
 
Celem wydarzenia jest podnoszenie jakości naszego otoczenia i pobudzanie kreatywności w jego kształtowaniu. Dzięki temu mają zostać przywrócone dla społeczności wspaniałe osiągnięcia dziedzictwa kulturowego.
 
To będzie wyjątkowe wydarzenie dedykowane wszystkim tym, którym bliska sercu jest dbałość o dziedzictwo oraz jego przyszłość, szczególnie w kontekście zmian klimatu. 🌍
 

Czy marzysz o przekształceniu swojej okolicy na lepsze? Czy dostrzegasz historyczne miejsca, które zasługują na całościowe podejście do ich renowacji? Chcesz mieć realny wpływ na zmiany i aktywnie uczestniczyć w zrównoważonym kształtowaniu otaczającej nas przestrzeni? Chciałbyś poznać osoby, które już podejmują takie działania? A może to właśnie Ty jesteś jedną z tych osób, gotowych podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem?

Dołącz do międzynarodowego wydarzenia, które ma na celu umożliwienie i realizację tych zmian. Razem możemy stworzyć siłę, która pozwoli na skuteczne działanie.

Zapraszamy do szerokiej debaty w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia wszystkich, którzy mają realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas.
 
📌 Więcej informacji tutaj.
 
1.png 
 

Relacja z warsztatów "Ekosystemy pastwisk górskich i pasterstwo"

W dniach 21-23 maja 2024 roku odbyły się warsztaty zatytułowane "Ekosystemy pastwisk górskich i pasterstwo". Warsztaty odbyły się w Odrzechowej, w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w ramach projektu Conserving Pastures and Halting Climate Change in Mountain Areas of V4 Countries realizowanego przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat znaczenia pastwisk górskich oraz ich roli w ekosystemie. Tradycyjne pasterstwo jako zrównoważona forma użytkowania ziemi, może przyczyniać się do ochrony różnorodności biologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać:

 • ekologię i bioróżnorodność pastwisk górskich,
 • metody zarządzania pastwiskami w kontekście zmian klimatycznych,
 • gatunki zapylaczy występujące na łąkach i pastwiskach,
 • gatunki pajęczaków występujące na łąkach i pastwiskach.

Warsztaty obejmowały zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia w terenie. Program był bogaty i zróżnicowany, co umożliwiło uczestnikom zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Pierwszego dnia warsztatów odbyły się wykłady eksperckie dot. następującej tematyki:

 • łąki i pastwiska – wprowadzenie,
 • rośliny naczyniowe łąk i pastwisk,
 • zróżnicowanie roślinności (zbiorowiska) oraz analiza flory powierzchni wypasanych w grupach ekologicznych i użytkowych,
 • zapylacze łąk i pastwisk,
 • pajęczaki na łąkach i pastwiskach.

Po wykładach eksperckich odbyła się dyskusja, podczas której zostały poruszone tematy podczas wykładów.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od wykładu eksperckiego nt. wpływu pasterstwa na bioróżnorodność gatunków, siedlisk i krajobrazu - jak naprawiać zepsuty krajobraz, jak przeciwdziałać zmianom klimatu. Następnie uczestnicy warsztatów udali się w teren (Odrzechowa), gdzie omówiona została flora zbiorowisk roślinnych. Podczas zajęć terenowych uczestnicy rozpoznawali trawy, rośliny motylkowe, zioła i chwasty występujące na łące/pastwisku. Po południu odbyły się kolejne wykłady eksperckie nt. gatunków górskich w Karpatach, gatunków inwazyjnych oraz wpływu wypasu na bioróżnorodność łąk i pastwisk na przykładzie monitoringu Programu Podkarpacki Naturalny Wypas III.

Trzeci dzień warsztatów upłynął na wykładach eksperckich i dyskusji nt. bioróżnorodności Karpat.


Pasterstwo w polskich Karpatach ma długą tradycję, sięgającą setek lat. Jest to działalność gospodarcza polegająca na hodowli zwierząt, głównie owiec i bydła, na górskich pastwiskach. Tradycyjne metody pasterstwa, takie jak wypas owiec w wysokich partiach gór, przyczyniają się do utrzymania różnorodności biologicznej oraz charakterystycznego krajobrazu tych terenów.

Tradycyjne pasterstwo, szczególnie wypas owiec, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i utrzymaniu krajobrazu górskiego. Zwierzęta wypasane na naturalnych pastwiskach przyczyniają się do zachowania otwartych przestrzeni, które są siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wypasanie owiec pomaga również w ograniczeniu rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin oraz w zapobieganiu sukcesji wtórnej, czyli zarastaniu terenów łąkowych i pastwiskowych przez las.

W Karpatach polskich, ochrona ekosystemów górskich jest istotnym elementem zarządzania środowiskiem. Obszary te są domem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym niedźwiedzi, wilków, rysi, oraz wielu gatunków ptaków i owadów. Ochrona ekosystemów górskich jest realizowana poprzez tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000.

Jednym z głównych wyzwań dla pasterstwa w Karpatach jest zrównoważone zarządzanie pastwiskami, aby nie doprowadzić do ich degradacji. Nadmierny wypas może prowadzić do erozji gleby, utraty różnorodności biologicznej oraz zubożenia gleb. Dlatego ważne jest stosowanie praktyk, które łączą tradycyjne metody pasterstwa z nowoczesnymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

W polskich Karpatach realizowane są różne inicjatywy mające na celu wsparcie tradycyjnego pasterstwa i ochronę ekosystemów górskich. Programy wsparcia dla rolników, szkolenia z zakresu zrównoważonego wypasu, a także projekty reintrodukcji rodzimych ras owiec i bydła, to tylko niektóre z działań podejmowanych w tym zakresie.

Przykładem takich inicjatyw jest Program Rolnośrodowiskowy, który wspiera rolników w prowadzeniu działalności zgodnej z zasadami ochrony środowiska. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie tradycyjnego wypasu na górskich pastwiskach, co przyczynia się do zachowania cennych siedlisk przyrodniczych.

Pasterstwo w polskich Karpatach jest nie tylko elementem dziedzictwa kulturowego, ale także ważnym czynnikiem w utrzymaniu i ochronie ekosystemów górskich. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu pastwiskami oraz inicjatywom wspierającym tradycyjne metody hodowli, możliwe jest zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej tego unikalnego regionu. Ochrona ekosystemów górskich w Karpatach wymaga ciągłej współpracy między pasterzami, naukowcami oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

 Logo

Harmonogram szkoleń dla rzeszowskich NGO

Serdecznie zapraszamy na serię szkoleń stacjonarnych i on-line realizowanych w ramach projektu „Rzeszowskie NGO”, dofinansowanego z budżetu Miasta Rzeszowa. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

 

Szkolenia stacjonarne:

 1. Działalność gospodarcza w NGO

  • Data: 03.06.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 2. Przygotowanie ofert realizacji zadań publicznych

  • Data: 15.07.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 3. Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych

  • Data: 19.08.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

  • Data: 16.09.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 5. Budowania wizerunku organizacji, np. poprzez obsługę profili społecznościowych

  • Data: 16.10.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 6. Planowanie działań organizacji pozarządowych

  • Data: 30.10.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 7. Szkolenia z rozwoju umiejętności komputerowych w zakresie przydatnych narzędzi np. CANVA

  • Data: 27.11.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Miejsce: Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab (3 Maja 13, 35-030 Rzeszów) 

 

Szkolenia on-line:

 1. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

  • Data: 26.06.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Formuła: online

 2. Zarządzanie projektem, cz. I.

  • Data: 31.07.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Formuła: online

 3. Zarządzanie projektem, cz. II.

  • Data: 30.08.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Formuła: on-line

 4. Ekonomizacja działań organizacji

  • Data: 30.09.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Formuła: on-line

 5. Bieżące zmiany prawne, w tym: RODO, odpowiedzialność członków zarządu, obowiązek zapewnienia dostępność, osobom ze szczególnymi potrzebami, obowiązek informacyjny (BIP)

  • Data: 06.11.2024 r., godz. 16:15-19:15
  • Formuła: on-line

 

Szkolenia są dedykowane dla wszystkich przedstawicieli rzeszowskich NGO, zarówno tych dopiero zaczynających swoją przygodę, jak i tych z wieloletnim doświadczeniem.

Rekrutacje będą prowadzone na poszczególne szkolenia.

logo_rzeszów.jpg

Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne promujące współpracę z lokalnym samorządem

Informujemy, iż w ramach konkursu na inicjatywy lokalne promujące współpracę z lokalnym samorządem (edycja 2024) do dofinansowania i realizacji inicjatyw decyzją Komisji Konkursowej zostało wybranych 13 zgłoszeń (po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Konkursowej):

LP.

Tytuł inicjatywy

Nazwa Lidera

1.      

TRADYCJA I PATRIOTYZM

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich

2.      

KATALOG STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

Fundacja Rozwoju SOLID Ropczyce

3.      

NASZ KASZTAN

Fundacja Rejwach

4.      

GODOWSKA EKO AKCJA

Koło Gospodyń Wiejskich w Godowej

5.      

MAPA BIESZCZADZKI SZLAK Żeglarski

Fundacja Żeglarska Rejs

6.      

FESTIWA DZIAŁAŃ ODDOLNYCH: INICJATYWA LOKALNA

Stowarzyszenie zwykłe ArtCity

7.      

NO TO - KAWA NA ŁAWĘ!

Fundacja U_DAR Inkubator Przemian

8.      

LOKALNA HARMONIA

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM" w Dębicy

9.      

OD IDEI DO DZIAŁANIA - KONFERENCJA POPULARYZUJACA PROFILAKTYKĘ I EDUKACJĘ W ZAKRESIE ZDROWIA

Fundacja Szeptus

10.  

I MY PYTAMY O ZIELONE

Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej

11.  

MIESZKAŃCY I SAMORZĄDY NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNYCH PAMIĄTEK

Fundacja Rycerski i Szpitalny Zakon Św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce

12.  

SPOŁECZNA INICJATYWA NA RZECZ MINI INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie strefa inicjatyw obywatelskich

13.  

DUKIELSKA SIEĆ ROZWOJU LOKALNEGO II

Dukielskie Stowarzyszenie Wspólnie ponad podziałami

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń. Równocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (pkt. V.7) „Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych”.

Konkurs organizowany był w ramach zadania publicznego „Od inicjatywy społecznej do dialogu obywatelskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

pasek z logotypami 2022

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service