Zapraszamy do udziału w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych skierowanych do rzeszowskich organizaci pozarządowych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 𝘀𝘇𝗸𝗼𝗹𝗲𝗻𝗶𝗮𝗰𝗵 𝗶 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮𝗰𝗵 integracyjnych skierowanych do rzeszowskich organizacji pozarządowych.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/MszKvrGRqkyDVohF8

𝗦𝘇𝗸𝗼𝗹𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗶 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗼𝗱𝗯𝘆𝘄𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗯𝗲̨𝗱𝗮̨ 𝘄 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹𝘂 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻 𝘄 𝗥𝘇𝗲𝘀𝘇𝗼𝘄𝗶𝗲, na ulicy Słowackiego 16.

Spotkanie integracyjne z przedstawicielami Rzeszowskiej Rady Seniorów.

Termin: 22.11.2023 r. (środa) godz. 16:30 - 18:30

Szkolenie: Prawidłowa realizacja zadania publicznego

Termin szkolenia: 29.11.2023 r. (środa), godz. 16:00 - 19:00

Spotkanie integracyjne z przedstawicielkami Rzeszowskiej Rady Kobiet

Termin spotkania: 30.11.2023 (czwartek) r. godz. 16:30 - 18:30

Szkolenie: Skuteczna promocja działań i organizacji.

Termin: 01.12.2023 r. (piątek), godz. 16:00 - 19:00

Szkolenie: Fundraising - podstawy i praktyka

Termin szkolenia: 05.12.2023 r. (wtorek), godz. 16:00 - 19:00

Szkolenie: Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności organizacji.

Termin szkolenia: 06.12.2023 r. (środa), godz. 16:00 - 19:00

Spotkanie integracyjne z przedstawicielami Rzeszowskiej Rady Pożytku Publicznego

Termin spotkania: 07.12.2023 r. (czwartek), godz. 16:30 - 18:30

Szkolenie: Organizacje pozarządowe a Prawo zamówień publicznych

Termin szkolenia: 11.12.2023 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - 19:00

Szkolenie: Działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych

Termin szkolenia: 13.12.2023 r. (środa), godz. 16:00 - 19:00

* Udział we wszystkich formach wsparica jest bezpłatny.

 * W przypadku zgłoszenia większej ilości osób niż założona liczba uczestników Organizator zastrzega możliwość zakwalifikowania do udziału w wyżej wymienionych formach wsparcia po jednym przedstawicielu ze zgłoszonych rzeszowskich organizacji pozarządowych.

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service