Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Ochrona przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Ochrona przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują blisko 1% powierzchni kraju. Wśród parków górskich Bieszczadzki PN jest jedynym obszarem chroniącym w naszym kraju przyrodę Karpat Wschodnich.

Według waloryzacji wykonanej dla polskich parków narodowych (Denisiuk i in. 1991), Bieszczadzki PN osiąga bardzo wysoką ocenę i lokuje się na trzecim miejscu po Tatrzańskim i Pienińskim Parku Narodowym.

Jego atrakcyjność w skali międzynarodowej wynika przede wszystkim z występowania naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy, z liczebnymi populacjami dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz ptaków drapieżnych. Ponadto osobliwością jest piętro połonin z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych. Wybitne walory Bieszczadzkiego PN i otaczających go dwóch parków krajobrazowych, przesądziły o utworzeniu w Bieszczadach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty Wschodnie”.

Film powstał w ramach projektu "Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.zielonepodkarpacie.pl/o-p...

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service