Filmy

Poniższe materiały filmowe wykonywane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i są dostępne na platformie YouTube

Turystyka w Magurskim Parku Narodowym

Turystyka w Magurskim Parku Narodowym

Film ma na celu promocję zrównoważonej turystyki w Magurskim Parku Narodowym.
Turystyka zrównoważona to turystyka, która polega na poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych obszarów turystycznych, respektowaniu i ochronie zasobów naturalnych, szacunku dla tradycji społeczności lokalnych przy równoczesnym wykorzystaniu możliwości jakie daje turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu.

Film powstał w ramach projektu "Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
 https://www.zielonepodkarpacie.pl/o-p...

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service