plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Wyłonienie wykonawcy - film pasterski

Informujemy, iż złożono 10 ofert na wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01).
Ocenie podlegało sześć ofert, cztery zostały odrzucone, jako niespełniające wymaganych warunków.

 

Unieważnienie rozstrzygnięcia ofert - film pasterski

Unieważnia się czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie), w wersji językowej polskiej, angielskiej i ukraińskiej z dnia 4 marca 2021 r.

 

Rozstrzygnięcie ofert - film pasterski

Szanowni Państwo,
Informujemy, że łącznie wpłynęło 10 ofert. Trzy zostały odrzucone. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta firmy MEDIALORD SP. Z O.O. UL. PRZY AGORZE 11B/28, 01-960 WARSZAWA (100 pkt.).

 

Rozstrzygnięcie - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Informujemy, iż wpłynęły trzy oferty (wszystkie złożone w wymaganym czasie, spełniające kryteria).

 

Zapytanie ofertowe - film pasterski

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie), w wersji językowej polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

 

Zapytanie ofertowe (II) - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01),
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie materiałów do Księgi zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie).

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia na przygotowanie materiałów do Księgi zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie). 

 

Zapytanie ofertowe - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01),
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie materiałów do Księgi zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie).

 

 

niw proo2

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service