plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów (2)

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Zapytanie ofertowe na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo,


w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie produkcja filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube).

 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytów finansowych

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na przeprowadzenie audytów finansowych ww. projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na tłumaczenia (3)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na pwykonanie tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów, zostały złożone pytania.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na tłumaczenia (2)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na pwykonanie tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów, zostały złożone pytania.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na tłumaczenia

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na pwykonanie tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów, zostały złożone pytania.

Zapytanie ofertowe na tłumaczenia

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektów  w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będą: tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytów finansowych projektów

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów finansowych projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zostały złożone pytania.

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service