plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Aplikacja na telefon "Zielona układanka"

Aplikacja na telefon „Zielona układanka” ma na celu pokazanie najciekawszych elementów świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego i rozpowszechnianie informacji na ich temat. Ma charakter edukacyjny zarówno dla najmłodszego pokolenia jak i starszego.  Aplikacja przedstawia najciekawsze atrakcje przyrodnicze pogranicza w formie puzzli, gdzie po ułożeniu obrazka pojawi się krótka informacja dotycząca danego obrazka.

Informacja o wyborze Oferenta: opracowanie i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego"

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym

Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania pn. Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

Zaproszenie na seminarium naukowe dot. dziedzictwa kulturowego Karpat

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe dotyczące dziedzictwa kulturowego Karpat, 

Nabór na staż w Stowarzyszeniu PRO CARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie

Informacja o wyborze Oferenta: aplikacja mobilna

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon „Zielona układanka”.

Rekrutacja do projektu "Postaw na swój rozwój"

W dniu 29.05.2020r. zakończono III turę rekrutacji do projektu "Postaw na swój rozwój". 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 15 Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób biernych zawodowo.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej sumie punktów – kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Poniżej lista rankingowa:

 

postaw na swoj rozwoj

 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej "ZIELONA UKŁADANKA zostały złożone pytania.

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service