plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykon. strony internetowej

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu

Informacja o wyborze Oferenta: skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu PL-SK"

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym

Rekrutacja do projektu "Akcja!-Nowe kwalifikacje i praca!"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza

Jesteśmy EKO

 Certyfikat zgodności Biocert

Rekrutacja do projektu "Postaw na swój rozwój"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo i osoby pracujące spełniające poniższe kryteria:

Badanie ankietowe dot. turystyki przyrodniczej

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poznać Państwa opinię

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service