plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Zapytanie ofertowe na audycje radiowe, opracowanie i druk publikacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Bioróżnorodność na wypasie” rekomendowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie,

Wynik zapytania dot. publikacji

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23.07.2020 r. dotyczącym opracowania i druku publikacji "Karpacka lista win" w ramach realizowanego projektu "Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" informujemy, iż wybrano ofertę: Koraw Dorota Kocząb (ul. Kolorowa 24/24,35-235 Rzeszów).

Konkurs fotograficzny

30 lat Interregu w obiektywie – konkurs dla beneficjentów

Ogłoszenie terminu rekrutacji do projektu "Zatrudnij siebie!"

REKRUTACJA DO PROJEKTU  „ZATRUDNIJ SIEBIE!
 30 CZERWCA 2020 R. – 13 LIPCA 2020 r.

Wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube) w ramach projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim”, informujemy, iż zostało złożonych  8 ofert. 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube) w ramach projektu "Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim", informujemy iż skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Wyłonienie wykonawcy na wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej wraz z ich montażem w wyznaczonych miejscach w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”, informujemy, iż zostało złożonych  5 ofert:

Rozpoczęliśmy projekt

 
W dniu 1.05.2020 r. rozpoczęliśmy projekt „Modernizacja ścieżki przyrodniczej Knieja w Nowosiółkach” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.
Celem projektu jest odnowienie istniejącej ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach.
 

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service