Karpackie inicjatywy lokalne

 
loga karpackiei nicjatywy

TYTUŁ PROJEKTU: Karpackie inicjatywy lokalne

OKRES REALIZACJI:  01.01.2024 - 31.12.2026

WARTOŚĆ PROJEKTU/DOFINANSOWANIE: 975 000,00 PLN

UMOWA O DOFINANSOWANIE: 23/III/2024

PROGRAM: Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany na terenie Polski w „regionie karpackim” gdzie stosuje się Ramową Konwencję o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencję Karpacką). W Polsce Konwencja Karpacka stosuje się do obszaru 18 612,48 km kw. (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.

GRUPA DOCELOWA:

Najważniejszą grupą do której adresowany jest projekt są organizacje o zasięgu lokalnym i młode stażem działania oraz grupy nieformalne mające siedziby i działające na obszarze wsparcia, tj. w polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie) – min. 60 organizacji i grup nieformalnych. Za sprawą realizowanych inicjatyw lokalnych pośrednim adresatem projektu są również społeczności lokalne na obszarze objętym projektem.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne (3 nabory) 

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 20 inicjatyw w ramach naboru, czyli łącznie min. 60 mikrodotacji. 

2) Działania edukacyjne:

- 3 szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o mikrodotacji na realizację lokalnych inicjatyw karpackich,
- 3 szkolenia dotyczące realizacji inicjatyw lokalnych.

3) Działania animacyjne:

- 9 warsztatów poruszające tematy ważne dla organizacji pozarządowych, np.: skuteczna promocja działań i organizacji, wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności organizacji, jak pozyskiwać fundusze na działalność NGO.

4) Kampania informacyjno-promocyjną:

- kampania promocyjną w mediach społecznościowych,

- filmy edukacyjno-promocyjne (15),

- konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne,

- publikację podsumowującą zrealizowane inicjatywy.

5) Ewaluację 

6) Wsparcie instytucjonalne dla organizacji

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Koordynator projektu: Małgorzata Pociask 
Tel. 17 850 01 88

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
znaki strona www
 
OKRES REALIZACJI:                  
01.07.2021 - 31.12.2023
 
WARTOŚĆ PROJEKTU/DOFINANSOWANIE:             
1 499 200,00 PLN
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE: 
2/III/2021 z dn. 9 września 2021 r.
 
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt będzie realizowany na terenie Polski w „regionie karpackim” gdzie stosuje się Ramową Konwencję o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencję Karpacką). W Polsce Konwencja Karpacka stosuje się do obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.
 
GRUPA DOCELOWA:
Najważniejszą grupą do której adresowany jest projekt są organizacje o zasięgu lokalnym i młode stażem działania oraz grupy nieformalne mające siedziby i działające na obszarze wsparcia, tj. w polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie) – min. 105 organizacji i grup nieformalnych. Za sprawą realizowanych inicjatyw lokalnych pośrednim adresatem projektu są również społeczności lokalne na obszarze objętym projektem.
 
ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1) Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne (3 nabory) 
Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację m.in. 35 inicjatyw w ramach naboru, czyli łącznie min. 105 mikrodotacji. 
2) Działania edukacyjne:
- szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o mikrodotacji na realizację lokalnych inicjatyw karpackich (3),
- szkolenia dotyczące realizacji inicjatyw lokalnych (3).
3) Działania animacyjne:
- warsztat „Skuteczna promocja działań i organizacji” (3),
- warsztat „Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności organizacji” (3).
4) Kampanię informacyjno-promocyjną:
- kampanię promocyjną w mediach społecznościowych,
- filmy edukacyjno-promocyjne (15),
- konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne,
- publikację podsumowującą zrealizowane inicjatywy.
5) Ewaluację 
6) Wsparcie instytucjonalne dla organizacji
 
BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
Koordynator projektu: Małgorzata Pociask 
Tel. 17 850 01 88
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
znaki strona www
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service