W zdrowym ciele, zdrowy duch


Tytuł projektu: "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Termin realizacji: 1.05 -31.12.2024 r.

Wysokość dofinansowania: 50 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 51 620,00 zł

Wkład własny rzeczowy: 1620,00 zł (wolontariat)

 

Celem zadania jest wykonanie działań na rzecz utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i podtrzymania dobrego funkcjonowania w życiu codziennym rzeszowskich seniorów.

Cele szczegółowe:

- wzrost aktywności społecznej seniorów;

- wzrost motywacji do podejmowania aktywności fizycznej i rekreacji wśród seniorów;

- poprawa kondycji ruchowej wśród uczestników zajęć;

- zmniejszenie bariery wykluczenia społecznego i izolacji;

- poprawa funkcjonowania seniorów w życiu codziennym.

 

Grupę docelową stanowić będzie grupa 100 osób w wieku emerytalnym, mieszkańców gminy miasta Rzeszów, zrzeszonych w organizacjach działających przy Osiedlowym Domu Kultury ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem członków Koła Emerytów i Rencistów oraz Klubu Seniora.

Cele zostaną osiągnięte przez:

- przeprowadzenie 16 zajęć z nordic walking z elementami gimnastyki (dla 12 uczestników /spotkanie),

- przeprowadzenie 32 zajęć z tańca rekreacyjnego dla seniorów (dla 20 uczestników/spotkanie),

- organizację i przeprowadzenie 1 wieczorku muzyczno-poetyckiego (dla 100 uczestników),

- organizację i przeprowadzenie 1 koncertu muzycznego (dla 100 uczestników),

- organizację 2 wycieczek turystyczno-edukacyjnych do Kazimierza Dolnego (po 50 uczestników każda).

Projekt pozwoli na:

- zwiększenie aktywności fizycznej seniorów,

- stymulowanie zaangażowania społeczności seniorów w działania na rzecz swojego środowiska,

- wzmocnienie potencjału środowiska seniorów,

- zmniejszenie izolacji i wykluczenia osób starszych,

- rozwój współpracy pomiędzy lokalnym środowiskiem a rzeszowskimi organizacjami zrzeszającymi emerytów i

rencistów,

- podtrzymanie dobrego funkcjonowania w życiu codziennym rzeszowskich seniorów.

Zadanie realizowane we współpracy z Klubem Seniora oraz Kołem Emerytów i Rencistów – organizacjami działającymi przy Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 29.

 rzeszow.png

Zadanie publiczne „W zdrowym ciele, zdrowy duch” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Rzeszowa.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service