Na Wołoskim Szlaku

loga_skw.png

Tytuł projektu: „Na Wołoskim Szlaku – budowanie partnerstwa na rzecz Szlaku Kultury Wołoskiej oraz popularyzacja dziedzictwa wołoskiego”

Termin realizacji: 1.05 -31.12.2024 r.

Wysokość dofinansowania: 189 700,00 zł ( z budżetu Województwa Małopolskiego)

Całkowita wartość projektu: 237 800,00 zł

Wkład własny osobowy: 36 800,00 zł

Wkład własny finansowy: 11 300,00 zł

Numer umowy o dofinansowanie: I/1344/TS/1907/24 z dnia 29.04.2024 r.

Celem zadania jest budowa partnerstwa na rzecz Szlaku Kultury Wołoskiej oraz popularyzacja idei szlaku w szczególności wśród lokalnej społeczności i na poziomie regionalnym w województwie małopolskim. Zadanie będzie realizowane w szczególności w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim, tatrzańskim, limanowskim i Nowym Sączu.

Zadanie adresowane jest do kilku grup odbiorców: odbiorcy wewnętrzni tj. touroperatorzy, gestorzy obiektów turystycznych, przewodnicy, lokalni liderzy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych, lokalne społeczności oraz lokalne ngo’s skupione na zrównoważonej turystyce oraz ochronie lokalnego folkloru i krajobrazu kulturowego. Odbiorcy zewnętrzni tj.: turyści szukający autentycznych doświadczeń lokalnej kultury, turyści typu „odkrywca” uciekający od masowych destynacji turystycznych, turyści rodzinni dla których istotne jest połączenie walorów rekreacyjnych z edukacyjnymi dla najmłodszych, turyści zagraniczni poszukujący powrotu do korzeni, ekoturyści. Grupy docelowe to również środowiska naukowe.

Zadanie jest odpowiedzią na następujące problemy:

 • mało powszechna wiedza z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, w tym dziedzictwa wołoskiego,
 • brak kooperacji w sektorze turystycznym w zakresie wykorzystania dziedzictwa wołoskiego,
 • zanikanie kultury pasterskiej, nieodłącznie związanej z dziedzictwem wołoskim.

Bezpośrednie efekty realizacji projektu:

 • 1 analiza na temat miejsc/obiektów/podmiotów szczególnie interesujących dla kultury wołoskiej,
 • 7 opracowań związanych z tematyką Szlaku Kultury Wołoskiej, stanowiących podstawę do komunikowania o Szlaku,
 • 1 opracowanie na temat wizualizacji dla komunikacji Szlaku,
 • 2 szkolenia dla przewodników turystycznych,
 • 24 osoby przeszkolone,
 • 1 akcja promocyjna na temat Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie małopolskim,
 • 20 postów tematycznych umieszczonych w mediach społecznościowych Wnioskodawcy i/lub współpracujących z nim podmiotów,
 • 16 spotów przeznaczonych do umieszczenia w mediach społecznościowych Województwa i/lub podmiotów z nim współpracujących,
 • 5 artykułów na temat dziedzictwa wołoskiego przeznaczonych do prezentacji na portalu turystycznym vistimalopolska.pl,
 • 1 konferencja,
 • 50 uczestników konferencji.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service