IX Europejski Kongres Samorządów

Już 4 marca br. rozpocznie się IX Europejski Kongres Samorządów,
organizowany pod hasłem „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”

Wydarzenie odbędzie się w dn. 4-5 marca br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

IX Europejski Kongres Samorządów to największe i najważniejsze w Polsce spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej, oraz organizacji pozarządowych i mediów. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, a także budowania i pogłębiania współpracy pomiędzy samorządami i kluczowymi interesariuszami z ich otoczenia, z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Program IX Europejskiego Kongresu Samorządów obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi obszary, takie jak: zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, mechanizmy rozwoju miast i regionów, finansowanie inwestycji, ochrona środowiska czy polityka zdrowotna. Program Kongresu będzie realizowany w ramach piętnastu ścieżek tematycznych, takich jak: Gospodarka, Biznes i Zarządzanie, Społeczeństwo, Finanse, Zrównoważony Rozwój, Współpraca Międzyregionalna, Forum Kultury Regionów, Salon Przemysłu Turystycznego, czy Zdrowie. IX Europejski Kongres Samorządów to nie tylko debaty o tematyce społeczno-gospodarczej, ale także bogaty program kulturalny i rekreacyjny, obejmujący warsztaty, spotkania z autorami książek, czy prezentacje atrakcji turystycznych regionu. Głównym Partnerem wydarzenia jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

W poprzedniej edycji Kongresu wzięło udział ponad 2000 uczestników z Polski i 33 innych krajów. Największą grupę stanowili polscy samorządowcy, których było ponad 600. Spodziewana frekwencja w tegorocznym wydarzeniu to ponad 2500 uczestników. Wszyscy uczestnicy IX Europejskiego Kongresu Samorządów zyskują unikalną możliwość wymiany poglądów, budowy relacji, nawiązywania kontaktów i rozwoju różnych form współpracy, w tym biznesowej, na poziomie regionalnym, jaki i z partnerami z innych krajów.

Organizatorem IX Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz promowania dialogu i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu – konferencja, która jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych w Europie.

Zapraszamy do udziału w IX Europejskim Kongresie Samorządów!

Rejestracja jest prowadzona na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

EKS KV baner CTA 1200x800

20-lecie działalności Stowarzyszenia

Za nami już 20 lat działalności!

27 stycznia 2004 roku rozpoczęliśmy niezwykłą przygodę. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" założone zostało przez grupę pasjonatów. Obecnie Stowarzyszenie jest jedną z największych organizacji pozarządowych dziłających na obszarze Karpat!

Udało się nam stworzyć m.in.:

- ponad 100 projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych,

- ponad 60 filmów (wykonanych przez m.in. Telewizję Rzeszów),

- 130 czasopism w tym: "Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturowy", "Biznes i Etos", "Skarby Podkarpacia",

- 100 publikacji w tym: "Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego", "Wielka księga tradycji kulinarnych wojeówdztwa podkarpackiego",

- 2 klastry: Klaster Podkarpackie Smaki, Karpacki Klaster Turystyczny,

- 4 szlaki turystyczne: Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, Karpacki Szlak Wina, międzynarodowy Szlak Kultury Wołoskiej (wspólnie z partnerami), Szlak Św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim (wspólnie z partnerami) - założyliśmy Fundację Instytut Regionalny, a także Karpacki Uniwersytet Ludowy.

Pozyskaliśmy kilkaset milionów złotych dla samorządów, inwestycji publicznych czy przedsiębiorców. Czeka nas wiele lat efektywnej pracy dla rozwoju naszego regionu! Pragniemy podziękować naszym obecnym i byłym Pracownikom, a także naszym Partnerom za zaangażowanie w działania.

Zarząd Stowarzyszenia "Pro Carpathia

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 - zapytanie ofertowe

AKTUALIZACJA - dn. 12.01.2024 r. godz. 9:00

W związku z sezonem urlopowym termin składania ofert na zostaje wydłużony do 15 stycznia 2023 r. do godz. 16:00.  

 

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” za rok 2023.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 15 000,00 PLN brutto.

 

Ofertę należy złożyć:

a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

lub

b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2024 r. o godz. 11:00.

 

Zapraszamy do złożenia oferty! 

 

pasek z logotypami 2022

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia "Pro Carpathia" za rok 2023 wpłynęło 2 oferty:

1. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok.1408) - na kwotę 26 568,00 zł brutto;

2. Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. (ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków) - na kwotę 14 760,00 zł brutto. 

 

Złożona oferta przez  Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym:
- terminu realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2024 r. – deklaracja realizacji zamówienia do 30.06.2024 r.
- kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. 15 000 zł brutto.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o.

 

Dziękujemy za złożenie ofert!

 

pasek z logotypami 2022

Potencjał karpackich organizacji pozarządowych - publikacja

W związku z realizacją zadania pn. Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności finansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prowadziło identyfikację kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki oraz produktów lokalnych i regionalnych.

okładka publikacja

Opracowanie składa się z pięciu głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono, w jaki sposób w literaturze naukowej sześciu karpackich państw, tj. Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie prezentowane są organizacje pozarządowe. W drugiej części przedstawiona została kondycja sektora pozarządowego w krajach karpackich. W tym celu wskazano najbardziej istotne akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz najważniejsze formy prawne, w jakich działają organizacje w tych krajach. Zaprezentowane zostały również informacje na temat liczby organizacji w tych państwach oraz najbardziej popularne tematyczne obszary ich aktywności. W miarę możliwości podjęta została również próba przedstawienia liczebności organizacji pozarządowych w „karpackich regionach” sześciu analizowanych państw. Opisane zostały również podstawowe źródła finansowania działalności organizacji w tych krajach. W kolejnej części przedstawiono obszary aktywności wybranych organizacji karpackich, których lista została ustalona na podstawie udziału tych organizacji w realizacji projektów finansowanych z unijnych programów współpracy transgranicznej. Głównym kryterium, jak zostało to wcześniej zaznaczone, była realizacja przedsięwzięć (projektów) w Karpatach. W czwartej części przedstawiono wyniki zogniskowanych dyskusji grupowych, które przeprowadzono z udziałem ekspertów z sześciu krajów karpackich. W ostatniej części ujęto wyniki analizy działań promocyjnych i wizerunkowych podejmowanych w ramach projektów, które poniekąd uznane zostały przez ekspertów za przykład dobrych praktyk. Całość opracowania uzupełnią: bibliografia, spis tabel i rysunków oraz wskazane wyżej załączniki.

Publikacja dostępna tutaj.PROO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR

 

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service