plenfrdeitskesuk

Szkolenie z przygotowania wniosków

10 marca (czwartek) w godzinach 10:00 - 11:00 zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych. 

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają środków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych.

Podczas szkolenia:

 • opowiemy, jakie inicjatywy wpisują się w cele konkursu,
 • wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą, a jakie nie mogą, zostać sfinansowane w ramach konkursu,
 • odpowiemy na Wasze pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Więcej informacji nt. szkolenia tutaj.

 

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania "Karpackie inicjatywy lokalne" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pomoc dla Ukrainy

Członkowie Klastra Podkarpackie Smaki, Karpackiego Klastra Turystycznego, Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki, Rzeszowskiego Szlaku Kulinarnego, Karpackiego Szlaku Wina
oraz wszyscy ludzie dobrej woli

Stowarzyszanie „Pro Carpathia” prowadzi zbiórkę środków na rzecz osób potrzebujących z Ukrainy.

Środki finansowe można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1
nr rachunku: 53 1020 4391 0000 6602 0198 7593
z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

Prowadzimy również zbiórkę środków higienicznych, medycznych i opatrunkowych oraz żywności o dłuższym terminie przydatności, które można przekazać do siedziby Stowarzyszenia (35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1).
Jeśli widzielibyście Państwo możliwość innego rodzaju pomocy, prosimy o kontakt pod nr tel. 17 850 01 81, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Karpackie inicjatywy lokalne - 2022

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych

Nabór na „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Termin: od 1 czerwca 2022 r.
Beneficjenci: rolnikcy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Możliwe ubieganie się o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-20.

Pomoc ma charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz ich ochrony przed zwierzętami. Jej wysokość zależy od m.in. rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia sadzonek.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 ha, a także minimum 20 m szerokościchyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia.

Natomiast działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 ha oraz mieć szerokość 4-20 m. Oprócz tego nie mogą być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. wnioski o wsparcie będą przyjmować biura powiatowe Agencji, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór na działalność pozarolniczą

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
Nabór wniosków od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznaje się na operację związaną z

 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

 

Szczegóły i dokumentacja aplikacyjna:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf?fbclid=IwAR0xCONQZxCp-PR-xd1gCSgygKG-kcO5fn6IP_ZKzYzw67jeAEYax6tXm6M 

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service