Podsumowanie projektu Od inicjatywy społecznej do dialogu obywatelskiego

LOGOTYPY NOWE

W ramach działań zrealizowanych w roku 2023 przeprowadzono 1 konkurs na realizację inicjatyw, podpisano 7 umów z liderami partnerstw, zawarto 10 porozumień wolontariackich, odbyło się 7 spotkań lokalnych, zrealizowano 7 inicjatyw społecznych, przeprowadzone zostało 1 szkolenie z praw obywatelskich, opracowane zostało 1 badanie na temat współpracy samorządu z ngo`s.

W realizację 7 inicjatyw zostały zaangażowane 52 podmioty: 14 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 4 koła gospodyń wiejskich, po 2: fundacje oraz stowarzyszenia zwykłe, 1 klub sportowy. Jako partnerów włączono także: 6 przedsiębiorców, 18 instytucji publicznych (takich jak jednostki samorządowe, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły) oraz 2 parafie. Inicjatywy realizowane były przez partnerstwa złożone od 6 do 13 podmiotów. Uczestnikami inicjatyw były 844 osoby. W spotkaniach lokalnych wzięły udział 73 osoby.

W wyniku realizacji zadania zwiększyła się świadomość społeczności lokalnych na temat możliwości wpływania na polityki lokalne, nawiązany został dialog społeczny z władzą samorządową. Nastąpił wzrost obecności organizacji w życiu publicznym, zbudowany został potencjał organizacji biorących udział w realizacji inicjatyw poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego - informacje

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” za rok 2023 wpłynęły następujące oferty:

  1. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok.1408) - na kwotę 22 140,00 zł brutto.

 

Złożona oferta została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym:

- terminu realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2024 r. – deklaracja realizacji zamówienia do 30.06.2024 r.
- kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. 15 000 zł brutto.

 

pasek z logotypami 2022

Konferencja "Karpackie organizacje pozarządowe"

Serdecznie zapraszamy na konferencję, w czasie której przedstawimy wyniki badań karpackich organizacji pozarządowych, czyli organizacji działających w karpackiej części Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Węgier i Rumunii. 

Chcieliśmy się podzielić z Państwem informacjami na temat obszarów współpracy oraz podejmowanych działań. 
Przedstawimy również informacje na temat możliwych źródeł finansowania projektów transgranicznych (czyli działań z udziałem partnerów ze Słowacji, Czech i Ukrainy oraz innych krajów europejskich). 
 
W kolejnej części przedstawimy kilka interesujących inicjatyw ze Słowacji (https://www.objavtepoloniny.sk/vstupenky/), Ukrainy (https://uncg.org.ua) i Czech (https://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/). 
 
 
 
PROO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” za rok 2023.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

 

Ofertę należy złożyć:

a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

lub

b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00.

 

Zapraszamy do złożenia oferty! 

 

pasek z logotypami 2022

Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie narzędzi i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację Linia Frontu z siedzibą w Rzeszowie (Plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów) - na kwotę 13 500,00 zł brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Fundację Linia Frontu.

Dziękujemy za złożenie oferty!

 

pasek z logotypami 2022

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service