100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego - zaproszenie

Muzeum Kresów w Lubaczowie serdecznie zaprasza na pierwszą odsłonę świętowania wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 100 rocznica ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego

Jubileusz wiąże się z datą 1923 r., kiedy do Lubaczowa, z Cieszanowa, dotkliwie zniszczonego przez wojska rosyjskie w trakcie I wojny światowej, przeniesiono siedzibę starosty oraz Rady Powiatu, a nazwę powiatu zmieniono z „cieszanowski” na „lubaczowski”. W ten sposób, po kilkudziesięciu latach Cieszanów utracił swą powiatową stołeczność, a Lubaczów ją uzyskał, kontynuując, po dziś dzień, tradycje, mające swój początek jeszcze w okresie staropolskim. Celem zaplanowanych działań jest przypomnienie, w kreatywny i nowatorski sposób, wydarzeń z lokalnej historii, centrów i peryferii ówczesnego lokalnego świata, mozaiki narodowej, religijnej i kulturowej (Polaków, Żydów, Ukraińców, Niemców), a także najważniejszych postaci tamtego czasu: starostów, burmistrzów, dowódców garnizonu, duchownych, nauczycieli, sklepikarzy, rzemieślników, sędziów, lekarzy czy właścicieli ziemskich.

Pierwsza odsłona uroczystych obchodów, które odbywają się pod honorowym patronatem starosty lubaczowskiego Zenona Swatka odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 lipca, w godzinach popołudniowych. 

Świętowanie rozpoczynamy grą miejską (obowiązują zapisy) "Gdzie jest radny?" (godz. 15.00), której kanwą jest fikcyjna historia, przeplatana prawdziwymi wątkami, radnego, który zaginął w drodze z Cieszanowa do Lubaczowa na obrady Rady Powiatu. Po zakończeniu gry Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe z Zabrza zaprezentuje nam pokaz mody lat 20. i 30. XX w. (godz. 19.15), a następnie wybrzmią szlagiery z tamtego czasu w akompaniamencie kapeli Wesoła Fala Band, a wszystkich uczestników zaprosimy do potańcówki (godz. 20.00) w przestrzeni lubaczowskiego Rynku.

Zapraszamy! 

 

Szczegółowe informacje na temat pierwszej odsłony świętowania 100. rocznicy ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego znajdziemy na stronie:

https://muzeumkresow.eu/w-centrum-i-na-peryferiach-swietujemy-100-lecie-ponownego-utworzenia-powiatu-lubaczowskiego-1923-2023/

Nabór 5.3 Dostępność

Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór na działanie 5.3 Dostepność.

Nabór wniosków od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2023 r.

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie to:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Rodzaj wsparcia: 
Inwestycje mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Wysokość pomocy:

 • min. wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - 300 000 PLN 

 • max. wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - 5 000 000 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

Szczegóły i dokumentacja aplikacyjna:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-3-dostepnosc-nabor-nr-fepk-05-03-iz-00-001-23

Wykonanie filmów dla karpackich inicjatyw

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  wykonanie 5 filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych wpłynęły następujące oferty: 

 

CZĘŚĆ I – „Lekcje Kultury Wołoskiej”

 1. Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - 2 880,00 zł
 2. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz - 2 900,00 zł
 3. RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów - 2 850,00 zł
 4. Szymon Muszański Fotografia & Film, Kopytowa 184, 38-459 Chorkówka - 2 498,00 zł
 5. PRYZMAT -STUDIO Paweł Duda, ul. Kwiatowa 8, 34-300 Leśna - 2 999,97 zł
 6. STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów - 2 099,00 zł
 7. SOFTHAR Janusz Karaś, Orzeszkowej 6/7, 41-902 Bytom - 3 880,00 zł
 8. FUNDACJA KADR, UL. POZNAŃSKA 2C, 35-084 RZESZÓW - 2 500,00 zł
 9. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik - 2 772,00 zł
 10. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona - 2 268,00 zł
 11. THE LEGEND STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA 5/7 /87, 03-982 WARSZAWA - 2 890,50 zł

CZĘŚĆ II – „Podkarpacki OSOD - Spotkanie na Pasterskim Szlaku”

 1. Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - 2 880,00 zł
 2. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz - 2 900,00 zł
 3. RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów - 2 250,00 zł
 4. Szymon Muszański Fotografia & Film, Kopytowa 184, 38-459 Chorkówka - 2 498,00 zł
 5. STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów - 2 099,00 zł
 6. SOFTHAR Janusz Karaś, Orzeszkowej 6/7, 41-902 Bytom - 3 880,00 zł
 7. FUNDACJA KADR, UL. POZNAŃSKA 2C, 35-084 RZESZÓW - 2 500,00 zł
 8. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik - 2 310,00 zł
 9. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona - 1 998,00 zł
 10. THE LEGEND STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA 5/7 /87, 03-982 WARSZAWA - 2 890,50 zł

CZĘŚĆ III – „Jesienny redyk. Forum teatrów kultur karpackich”

 1. Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - 2 880,00 zł
 2. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz - 2 900,00 zł
 3. RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów - 1 950,00 zł
 4. Szymon Muszański Fotografia & Film, Kopytowa 184, 38-459 Chorkówka - 2 498,00 zł
 5. STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów - 2 099,00 zł
 6. SOFTHAR Janusz Karaś, Orzeszkowej 6/7, 41-902 Bytom - 3 880,00 zł
 7. FUNDACJA KADR, UL. POZNAŃSKA 2C, 35-084 RZESZÓW - 2 500,00 zł
 8. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik - 2 979,90 zł
 9. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona - 1 998,00 zł
 10. THE LEGEND STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA 5/7 /87, 03-982 WARSZAWA - 2 890,50 zł

CZĘŚĆ IV – „Koncert Muzyki Pasterskiej w Kamieniołomie na Koczym Zamku w Koniakowie”

 1. Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - 2 880,00 zł
 2. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz - 2 900,00 zł
 3. RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów - 2 850,00 zł
 4. Szymon Muszański Fotografia & Film, Kopytowa 184, 38-459 Chorkówka - 2 498,00 zł
 5. PRYZMAT -STUDIO Paweł Duda, ul. Kwiatowa 8, 34-300 Leśna - 2 999,97 zł
 6. STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów - 2 099,00 zł
 7. PEAK CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. PARTYZANTÓW 3, 43-450 USTROŃ - 2 777,78 zł
 8. SOFTHAR Janusz Karaś, Orzeszkowej 6/7, 41-902 Bytom - 3 880,00 zł
 9. FUNDACJA KADR, UL. POZNAŃSKA 2C, 35-084 RZESZÓW - 2 500,00 zł
 10. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik - 2 079,00 zł
 11. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona - 2 484,00 zł
 12. THE LEGEND STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA 5/7 /87, 03-982 WARSZAWA - 2 890,50 zł

CZĘŚĆ V – „Krośnieńska Ścieżka Legend - storytellingowy questing”

 1. Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - 2 880,00 zł
 2. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz - 2 900,00 zł
 3. RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów - 1 950,00 zł
 4. Szymon Muszański Fotografia & Film, Kopytowa 184, 38-459 Chorkówka - 2 498,00 zł
 5. STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów - 2 099,00 zł
 6. SOFTHAR Janusz Karaś, Orzeszkowej 6/7, 41-902 Bytom - 3 880,00 zł
 7. FUNDACJA KADR, UL. POZNAŃSKA 2C, 35-084 RZESZÓW - 2 500,00 zł
 8. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik - 2 979,90 zł
 9. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona - 2 268,00 zł
 10. THE LEGEND STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA 5/7 /87, 03-982 WARSZAWA - 2 890,50 zł

 

Oferty złożone przez następujące firmy zostały odrzucone:

 1. Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz -  niepoprawnie podpisane elektronicznie załączniki 
 2. PRYZMAT -STUDIO Paweł Duda, ul. Kwiatowa 8, 34-300 Leśna - brak załącznika nr 3 i 4 

 

Za najkorzystniejszą ofertę , zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez:

CZĘŚĆ I – „Lekcje Kultury Wołoskiej” - STUDIO SIERMIX Sp. z o.o. Knapy 18, 98-360 Lutów

CZĘŚĆ II – „Podkarpacki OSOD - Spotkanie na Pasterskim Szlaku” - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona

CZĘŚĆ III – „Jesienny redyk. Forum teatrów kultur karpackich” - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów

CZĘŚĆ IV – „Koncert Muzyki Pasterskiej w Kamieniołomie na Koczym Zamku w Koniakowie” - Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS, Joanna Pinińsk, ul. Partyzantów 25, 95-040 Kaletnik

CZĘŚĆ V – „Krośnieńska Ścieżka Legend - storytellingowy questing” - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

pasek z logotypami 2022

Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy

LogaUAprojekt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”. Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 25 kobiet z Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat, które z powodu wojny przyjechały do Rzeszowa i w nim zamieszkują.  

W ramach zadania przewidziano wsparcie w postaci:

 • kursy języka polskiego,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, materiały szkoleniowe, wsparcie tłumacza w czasie realizacji poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Biuro projektu

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018

Poczta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Асоціація розвитку та промоції Підкарпаття «Pro Carpathia» реалізує публічне завдання «Ряшів дружній до жінок з України» в рамках проєкту «Фонд солідарності для України». Підтримкою в рамках публічного завдання будуть охоплені 25 жінок з України у віці від 18 до 60 років, які прибули та проживають в Ряшеві через військові дії.

В рамках завдання надається підтримка у вигляді:

 • Курси польської мови;
 • Індивідуальні та групові кар’єрні консультації;
 • Курси для підвищення кваліфікації/компетенцій;
 • Психологічну підтримку;
 • Супровідну підтримку: компенсація витрат за проїзд, компенсація витрат за догляд над залежною особою, навчальні матеріали, підтримка перекладача.

Участь у проекті БЕЗКОШТОВНА.

Офіс проєкту:

вул. Ринок 16/1, 35-064 Жешув

Тел.: 661 113 018

Електронна пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe - wykonanie filmów

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie 5 filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych.

Głównym celem filmów jest promocja podejmowanych działań przez organizacje i grupy nieformalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 

Ofertę należy złożyć:

a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 23 maja 2023 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zamieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

 

pasek z logotypami 2022

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service